H.C. Andersen: “Vesuv den sidste Aften jeg var i Neapel” 1834

vesuv-1903-1834-hca

Tegning af H. C. Andersen: “Vesuv den sidste Aften jeg var i Neapel” Vesuv, Napoli, Italien . Udført den 19 marts 1834. Original størrelse 10,0 cm x 13,0 cm.

Brev 18. marts 1834 fra H.C. Andersen til Christian Voigt: – Hvilken Lykke for mig at Vesuv er saa uvenlig. Alt i 3 Maaneder før jeg kom havde det uafbrudt kastet Ild og Lava. Alt første Aften jeg kom saae jeg den røde Lava i tre Strømme, hver saa bred som Peblingesøen, slynge sig ned ad Bjerget og speile sig i den klare Bugt. – En 14 Dage efter vor Ankomst besteeg vi det. Vi kjørte til Herkulanum og saae her de øde Værelser under Aske-Dyngerne, toge nu Æsler og reed mod Aften opad Bjerget. Læs mere om Vesuv her!

Kilde: Odense Bys Museer og sdu.dk

H.C. Andersen tegninger