H.C. Andersen: “Udsigten fra Hotellet alle Luna in Venezia, 20 April 1834”

venezia-hotel

Tegning af H. C. Andersen: “Udsigten fra Hotellet alle Luna in Venezia, 20 April 1834” Venedig, Italien den 20 april 1834. Størrelse 10,5 x 14,2 cm.

Dagbogen den 19. april 1834: “Vi seilede ind i en død Gade, store Bygninger, aabne Døre, med Trappen ned i Vandet, det havde noget ængsteligt det hele, noget unheimligt. Jeg følte mig saa ilde derved; Venedig er en død Svane der flyder paa Vandet .- Vi roede omkring til Alle Luna, under buede Broer, endelig naaede vi en Strimmel Land og kom paa det Tørre; fik et Værelse ud til Kanalen og en Have … Om Aftenen sad jeg i mit Vindue og saae Maanen speile sig i Kanalen neden under, en Gondolier gleed syngende bort.-”

Hotellet alle Luna i Venezia skulle være identisk med det nuværende Luna Baglioni Hotel Venice, som er det ældste hotel i Venedig , der blev etableret i 1474. Se mere her!

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger