H.C. Andersen: “Porten i Siena den 4 april 1834”

1-92

Tegning af H. C. Andersen: “Porten i Siena den 4 april 1834” Siena, Italien den 4 april 1834. Original størrelse 7,3 cm x 10,9 cm.

Dagbogen den 4. april 1834: “Mod Middag kom vi til Siena, Ved Portene, paa Pladserne, overalt saae vi Colonner med Romulus og Remus, som dier Ulven.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger