ny

“Beethovens grav i Währing ved Wien 1834”

1-109

Beethovens Grav paa Kirkegaarden i Währing 1834. Kilde: Odense Bys Museer

Tegning H.C. Andersen “Beethovens Grav paa Kirkegaarden i Währing ved Wien. Den 30 Juni 1834”. Original størrelse  11,2 x 9,2 cm.

Dagbogen den 30. Juni 1834: “Spadseret til Währing for at see Beethovens Grav; Kirken var lukket, Klokken tre Qvarteer til 10 vilde den være aaben, jeg spadserede da ud i Markerne, hvor Folk høstede … Da jeg nu kom ind i Kirken, var der ikke Spoer af Monument at see, jeg spurgte en Dame derom, hun vidste Intet og bladdrede fort i sin Psalmebog, udenfor traf jeg en Mand, som sagde mig Beethoven laae udenfor Byen paa Kirkegaarden. Denne er ret smuk med Monumenter, først saae jeg det over Tonekunstneren Franz Schubert, hvor Mandens Büste staaer, nogle Grave derfra var Beethovens, en Slange bider sig i Halen om en flyven Sommerfugl, – kun Beethovens Navn med gyldne Bogstaver er den hele Indskrift, et lille Frugttræ voxte ved Graven jeg tog et Blad og tegnede Graven af, som jeg saae den, med Ungarns fjerne Bjerge bagved.”

Ludwig van Beethoven døde den 26. marts 1827 56 år gammel. Begravelsen fandt sted på kirkegården i bydelen Währing i det nordvestlige del af Wien. I 1888 flyttedes hans jordiske rester til Wiens Zentralfriedhof. Wiener Zentralfriedhof er den største kirkegård i Wien . Kirkegården blev åbnet i 1874, og har et stort antal æresgrave samt markante bygningsværker i jugendstil.

450px-Zentralfriedhof_Vienna_-_Beethoven

Beethovens Grav på Wiens Zentralfriedhof  år 2006?  Kilde: Wikipedia

H.C. Andersen tegninger