“Det Indre i Gaarden af Kloster Mölck med Udsigt over Donaufloden.” 1834

1-135

Tegning H. C. Andersen: “Det Indre i Gaarden af Kloster Mölck med Udsigt over Donaufloden.” Mölck, Donau, Tyskland. Udført den  8 juni 1834. Original størrelse 10,5 cm x 11,5 cm.

Dagbogen den 8. juni 1834: “En riig, frodig Egn, i Erluf fik vi Frokost, hvor Kelnerinden syntes at gaae i Søvne, vi kom over Yps og saae snart Donauen igjen og Benedictiner Klosteret Mölk, da vi havde passeret den lille Flod Mölk vare vi i Byen, der gik lidt op og ned, men som alle de østeriske Byer saae pyndtelig ud. Vi gik op til Klosteret, hvor der var Munke og flere Studerende. Kirken er ganske i italiensk Smag, stærk forgyldt, over to Altre laae i Glasskabe to Hellige. Beenraden havde hvide guldbroderede Klæder paa, det saa underligt ud, med Dødninghovedet og Knokkelhaanden der til. Fra Gaarden saae man gjennem en Altan Donau og Borgen Weitenech. Bibliotheket havde nogle Manuskripter fra det 1400, Alt stærk forgyldt, mellem en Deel slette Malerier var en Altertavle med Anna, Christus og Johannes, malet af Albret Dürrer, en Madonna af Lucas Chranach. – Napoleon har i Krigen 1809 ligget her, paa den anden Donaubred laae Østerigerne, paa denne hans Leir. Paa Gulvet var en stor brændt Plet, af en Depessche han i Harme havde brændt og kastet her. Sovekammeret ved Siden var betrukket med grønagtige gobelinske Tapeter, Morer bærer Vandfadene.”.

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger