H.C. Andersen: Monte Testacio ved Rom. 24 Jan 1834

1-176

Tegning H. C. Andersen:  “Monte Testacio ved Rom. 24 Jan 1834” Monte Testacio, Rom, Italien. Udført den 24 januar 1834. Original størrelse 7,9 cm x 12,5 cm.

Dagbogen 24.januar 1834: “Jeg tegne[de] ogsaa Monte Testacio, der er opstaaet af Potteskaar (testa) dets høiete Punkt er 320 Fod her staaer et Kors.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger