H.C. Andersen: “Vesuv seet fra Skibsbroen i Neapel.” 1834

vesuv-1834-

Tegning H. C. Andersen: “Vesuv seet fra Skibsbroen i Neapel.”  Neapel, Italien. Udført i 1834. Original størrelse 8,3 cm x 11,9 cm.

Dagbogen den 28. februar 1834: “Efter Bordet en frygtelig Hede i mit Blod, Hovedpine; Blodet trængte op i mine Øine, en Lidenskabelighed jeg aldrig har kjendt drev mig afsted, jeg veed ikke selv hvor jeg gik, men jeg skyede Toledogaden for at undgaa Ruffianni, gik i den mørke Aften ned paa Molaen satte mig paa en Steen ved Havet der væltede op; den røde Ild strømmede ned af Vesuv. Luftningen kjølte mig ikke, jeg brændte. – Da jeg gik hjem [kom] to Mænd og anbefalede mig Donnaer. Nei, nei! skreeg jeg og gik hjem, hvor jeg gjorte Hovedet vaadt, satte mig til at digte, læse, regne mine Penge ud. Nu er jeg roligere og gaaer ikke ud i Aften. – Erfarne Folk vil vist lee af min Uskyldighed, dog Uskyldighed er det ikke, det er en Modbydelighed for denne Ting, jeg eengang har en Følelse imod …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger