Tegning H. C. Andersen: “Tøplitz.” Kulm, Teplitz, Teplice, Tjekkiet

kulm-teplitz-teplice-tjekkiet-hca-1834

Tegning H. C. Andersen: “Tøplitz.” Kulm, Teplitz, Teplice, Tjekkiet. Udført den 16 juli 1834. Original størrelse 9,2 cm x 11,8 cm.

Dagbogen den 15 og 16. Juli 1834: “Paa det førstelige Slot vaier et Flag til Tegn at en Første opholder sig her (Kongen af Preusen), mellem 11 og 12 var der Musik i Haven, nogle Fyrstinder sad der og Kongen af Preussen talede med blottet Hoved med dem. – Han seer temmelig alvorlig ud … Det var en smuk Morgen, Egnen frodig og skjøn, vi kom gjennem Culm og strax derpaa til Valdpladsen hvor der findes to Monumenter, det første “30 August 1813. Denkmal für Preusen” … Det var støbt af Jern, sort og gothisk med et Kors ovenover … Manden som viiste os det, havde store Schnurbarter og var med i Slaget havde siden, sagde han, ‘den Ære at Følge Napoleon til Elba;'”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger