Tegning H. C. Andersen: “Collin in Böhmen.”

kolin-boehmen-hca-1007-1834

Tegning H. C. Andersen: “Collin in Böhmen.” Kolín, Böhmen, Tjekkiet. Den 10 juli 1834. Original størrelse 10,3 cm x 12,5 cm.

Brev til Edvard Collin den 10. juli 1834: “Om jeg ikke daglig tænkte paa Dem og Deres, maatte jeg dog gjøre det i denne bøhmiske By, der bærer Familiens Navn. Jeg er kommet her til i dette Øieblik og medens Middagsmaden laves færdig skriver jeg disse Ord, der er et Slags Brev fra Collin til Collin, piqantere kan mit sidste Brev jo ikke være! … O, hvor jeg er træt, kogt og stødt; to Nætter og nu paa tredie Dag sidder jeg i en indelukket Vogn, fra Wien og kommer først i Aften sildigt til Prag. – Bøhmen seer ogsaa ganske dansk ud, men jeg har seet ægte Zigeunere, med lange Ravnehaar og en Zigeunerpige med kulsorte Øine spaaede mig, men da hun talte det bøhmiske Sprog, der synes en høiere Potens af det berømte Kragemaal forstod jeg det ikke, hvilket vist var Skade. Ellers har jeg dog lært noget af Sproget, som jeg imellem raaber ud af Vognen til de Skjønne: ‘Krasna Jeftsja, dia ji miloju!’ Staaende er jeg endnu ikke fræk nok til at sige Sligt, da jeg veed det betyder: ‘smukke Pige, jeg elsker dig!’ – men saaledes i Flugten, naar Vognen farer forbi finder jeg det lystigt at sige det for første og sidste Gang til et qvindligt Væsen.”

Dagbogen den 10. juli 1834: “Middagen spiiste vi daarligt bort i Collin der havde en ret vakker Kirke og et stort Torv med Buegange og en Madonna statue, jeg tegnede dette af og tænkte ret paa dem hjemme, skrev nogle Ord til Eduard for at Collin kunde faae Brev fra Collin…… (Før Collin passerede vi Kreisstaten Czaslau hvis Kirke gjemmer Ziskas Grav, her var ogsaa et stort Torv. – Vi saae den smukke Stad Kuttenberg til Venstre og saa kom vi først til Collin) .Efter at have passeret Planian kom vi forbi det eensomme Vertshuus, hvor Kongen af Preusen har kommanderet fra et Vindue. Böhmischbrott saae kjedelig ud og jeg var som opløst af Træthed, mod Aften vare vi i Biechowitzt ( efter fra Collin at have faaet en skikkelig, temmelig taus Prager med.) ….., Veien fik aldrig ende. 9 ½ vare vi i Prag…..”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger