H.C. Andersen: Tegning af vinkælder i Klosterneuburg, Wien, Østrig

vinkaelder-hca

Tegning H. C. Andersen: “Vinkælder” Klosterneuburg, Wien, Østrig. Udført den 19 juni 1834. Original størrelse 9,0 cm x 10,5 cm.

Kun en Spillemand: “‘Om Forladelse,’ sagde han, ‘Klosteret skal jo være berømt ved sin Viinkjælder! Her skal være et Fad, som hører til denne Egns Mærkværdigheder!’ ‘Jeg har hørt derom,’ sagde Josephine, ‘men jeg har aldrig seet det!’ ‘Her er Fadet, Eders Naade!’ raabte tæt ved i den aabne Port Bødkeren, som der stod med sine Svende og slyngede Tøndebaand og skar Staver. ‘De har ikke Lyst at see det?’ spurgte Greven. Josephine saae forlegent paa Naomi, der strax var fattet; hun bukkede for Greven og gik med Josephine ind i Bødkerens Værksted. Dette var en stor, muret Hvælving; rundtom laae smaa og store Viinfade; men Kongen for dem alle, var det berømte store Fad, der rummede tusinde og fire Eimer. Ved Hjælp af en Stige, kunde man komme ovenpaa det; Aabningen er af en saadan Størrelse, at ethvert Menneske mageligt kan komme gjennem den og ind i Fadet, hvor Rummet er saa stort, at flere Personer, Haand i Haand kunne dandse en Runddands.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger