Andersen: “Horatiernes Grav ved Albano den 12. Februar 1834.”

1-128

Tegning H. C. Andersen: “Horatiernes Grav ved Albano den 12. Februar 1834.” Horatiernes grav, Albano, Italien. Udført 12 februar 1834. Original størrelse 9,0 cm x 13,5 cm.

En Digters Bazar:

“Pegasus. Vi ere i Albano! her i Gaden er et Huus, vi komme det tæt forbi, det er lille, kun to Etager, ganske smalt; Døren aabnes, en Jæger træder ud, han har blege Kinder, kulsorte Øine! det er Don Miguel, Ex-Kongen af Portugal, der kunde gjøres et Digt derom! hører det I Poeter i Vognen! nei de høre det ikke, den Ene er nydelig for Signora, den Anden sidder med Tanken i en Tragedie.

Veturinhestene. Nu have vi bedet! lad os nu see at komme afsted! Veien er lang, op og ned! see dog ikke paa de Stene, det er Horatiernes Grav; det er en gammel Historie. Gaae til!”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger