ny

H.C. Andersen: “Rom ved Maria Maggiore.” 1834

1-123

Tegning H.C. Andersen: “Rom ved Maria Maggiore.”” Maria Maggiore, Rom, Italien. Udført den  5 januar 1834. Original størrelse 11,0 cm x 7,0 cm.

Dagbogen den 5. januar 1834: “Smukt Veir, følte mig vel, tegnede Colonnen ved Maria Magiore, læste Kong Hjort og fik Legetøi af Sonne og Bøtcher, thi det var Helligtrekonger fest, alt igaar Aftes saa jeg Begyndelsen dertil. Omme ved Pantheon vare Boutikker med Legetøi, Gaden vrimlede med Børn og voxne der peeb i smaae Fløiter, Alt var oplyst; nogle bar et Skildt: Her er Borde for een Bajok, jeg kjøbte eet, men da det generede mig at gaae med, gav jeg det til en lille Dreng en Kone kom med, Barnet stirrede ganske forundret paa mig, tænkte vel jeg var een af de hellige tre Konger, der denne Aften, ved Jesus-Barnet, giver de gode Børn Legetøi.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger