H.C. Andersen: Lucrinersøen (Lago di Lucrino) Italien 1834

Lucrinersoen

Tegning H. C. Andersen: “Lucrinersøen” Lucrinersøen (Lago di Lucrino) Italien. Udført den 14 marts 1834. Original størrelse 8,9 cm x 11,1 cm.

Dagbogen den 14. Marts 1834: ” … jeg gik langs Bugten, forbi Monte nuovo der i det 16 Aarhundred (?) er opstaaet ved Jordskjelv og Farlernerviins Bjerget, hen til Lucriner-Søen, som kun ved Landeveien skilles fra Havet. Det er en meget lille Søe, berømt ved Horatz for sine Østers.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger