Andersen: “Fængselet i Herkulanum”

'Faengselet i Herkulanum'

Tegning H. C. Andersen: “Fængselet i Herkulanum” Herkulanum (Ercolano) Rom, Italien. Udført den 24 februar 1834. Original størrelse 9,0 cm x 12,0 cm.

Dagbogen den 24. februar 1834: “Vi saae Fængsels Bygningen, der sad endnu Jern i Vinduerne i 3 forskjellige Etager. I Værelserne var smukt Mosaik Gulv, jeg fik 5 smaae Stykker som Terninger, men Guiden sagde vi maatte skjule det, skjøndt Gud veed der laae nok deraf.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger