H. C. Andersen: “Po Floden mellem det østeriske og det pavelige”

'po Floden mellem det oesteriske og det pavelige'

Tegning H. C. Andersen: “Po Floden mellem det østeriske og det pavelige”. Galta, Italien. Udført i 1834. Original størrelse 10,2 cm x 14,9 cm.

Dagbogen den 18. april 1834: “Hele Egnen dampede i den smukke Morgenstund. Jorden var uendelig flak! Det pavelige holdt da op ved Floden Po, Passene bleve tagne af Soldaten og da de gaves tilbage savnedes mit, det maatte være kommet til et andet Selskabs Veturin som var afreist … Der er en ond Stjerne over mig paa denne Hjemtour.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger