H.C. Andersen: “Kirken i Fondi, lige over for Duannen den 14 Februar 1834.”

'Kirken i Fondi, lige over for Duannen den 14 Februar 1834'

Tegning H. C. Andersen: ” “Kirken i Fondi, lige over for Duannen [dogàna = toldhus] den 14 Februar 1834.”” Fondi, Italien. Udført den februar 1834. Original størrelse 8,3 cm x 11,8 cm.

En Digters Bazar: “Veturinhestene. Det var rigtig god Havre vi fik i Terracina! Veien var ogsaa ganske brav, og vi holdt saa deiligt længe ved Doganen i Fondi! see nu gaaer det op ad Bjergene! hvad de skulle til! – først op, saa ned! jo det er en rar Fornøielse!”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger