ny

Tegning H.C. Andersen: “Oppe ved Klosteret oven for Amalfi” 1834

amalfi-kloster

Tegning H. C. Andersen:  “Oppe ved Klosteret oven for Amalfi” Amalfi, Italien. Udført den 5 marts 1834. Original størrelse 12,0 cm x 9,3 cm.

Dagbogen 5. marts 1834:“Da vi havde faaet vort Logie arangeret og blevet enige om at blive her til næste Morgen, vandrede vi op til Klostret, der nu er et Vertshuus. Der er en magelig Trappevei derop. – Foran Klostret er en Klippehule, indrettet til Kapel, her staae tre Kors og paa Klippevæggen omkring disse staae Helgener af Træ, paa Muren neden for er malet et Billede til et Kapel; deilig viid Udsigt over Havet.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger