Tegning H.C. Andersen: “Amalfi” 5 marts 1834

1-'Amalfi'

Tegning H. C. Andersen:  “Amalfi” Amalfi, Italien. Udført den 5 marts 1834. Original størrelse 11,3 cm x 18,0 cm.

Improvisatoren: “Den store Skjønheds Fylde overvældede mig. Gid at alle Jordens Slægter kunde skue denne Herlighed! Ingen Storm fra Nord eller Vest bringer Kulde og Vinter til denne blomstrende Have, paa hvis Terrasse Amalfi ligger. Kun fra Øst og Syd kommer Luftningen, den varme Luftning fra Orangernes og Palmernes Land henover det deilige Hav. Fra Bredden høit op af Bjergsiden hænger Byen med sine hvide Huse med de flade østerlandske Tage, høiere oppe stige Viinhaverne, en eensom Pinie løfter sin grønne Skjærm op i den blaa Luft, hvorpaa Bjergryggen, det gamle Castel med sin Ringmuur tjener Skyen til Leie…”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger