H.C. Andersen: “Hundegrotten ved Agnano Søen” 1834

agnosesoen

Tegning H. C. Andersen: “Hundegrotten ved Agnano Søen” Agnanosøen, Italien. Udført den 14 marts 1834. Original størrelse 9,0 cm x 11,0 cm.

Dagbogen den 14. marts 1834: “Gjennem Støv æltede vi mellem Viinhaver ud til Agnano-Søen, en lille Dør paa Bjerget tæt ved Veien skjulte Hundegrotten. Den blev nu aabnet, det var kun et lille sort Hul, fladt med Jorden, vi maatte Een ad Gangen ind og lugte til den, det var en fimset Lugt. Custoden tændte en Fakkel og den slukkedes strax naar den nærmede sig Jorden. Røgen som samlede sig og blev staaende nede ved Jorden, saae ud, som et bølgende Hav. – Nu trak han en Hund frem der slet ikke syntes frygtsom han tog ham med ind i Grotten og lagte ham paa Jorden, den holdt Hovedet høit op men i det han strøg dens Side mod den fugtige Jord, fik den Krampetræk, vi sagde det var nok og fik strax Hunden ud, men den væltede sig om, Vandet flød den ud af Munden, den greb efter Luft og var snart igjen rask, fik sig lidt Brød og sprang nu lystig omkring …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger