Andersen: “Appeninerne da jeg første Gang saae Adriaterhavet.”Filigare, Italien 1834

appeninerne

Tegning H. C. Andersen: “Appeninerne da jeg første Gang saae Adriaterhavet.” Adriaterhavet, Filigare, Italien. Udført den 16 april 1834. Original størrelse 10,1 cm x 14,9 cm.

Improvisatoren: “Høit fra Bjergveien havde jeg alt øinet Adriaterhavet, som en Sølvstribe i Horizonten, Bjergene laae som Kæmpebølger under mig …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger