Tegning H.C. Andersen: “Uden for Neapel, tæt ved Havet.” Napoli, Italien

1-116

Tegning H. C. Andersen: “Uden for Neapel, tæt ved Havet.” Napoli, Italien. Udført den 4 marts 1834. Original størrelse 13,5 cm x 10,0 cm.

Brev til Henriette Wulff den 23. februar 1834: “Nu veed jeg først hvad Italien er! Ja: ‘vedi Napoli e poi muori!’ … Naar jeg døer engang vil jeg spøge i Neapel, her er især Natten saa uendelig [smuk]. Nu sidder jeg paa mit Værelse, Klokken er snart 12, jeg har ladet min Tjener hente mig i Dag en Flaske Lacrymæ Christi, det er første Gang jeg smager den, Vesuv stikker deri. Skaal min kjære, trofaste Søster! Hør, nu synge de Serenade paa Gaden! Der spilles Guitar! – Nei det er ogsaa alt for deiligt! Min Sjæl er saa fuld af Kjærlighed, længe har jeg ikke været saa lykkelig som i dette Øieblik! Min Smerte er knusende naar jeg lider, men min Glæde er ogsaa navnløs naar jeg er glad. – Sydens Varme ruller i mit Blod og dog skal jeg – døe i Norden!

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger