Tegning H.C. Andersen: “Den smukkeste Eruption af Vesuv, jeg saae.” 1834

1-169

Tegning H. C. Andersen:  “Den smukkeste Eruption af Vesuv, jeg saae.” Napoli, Italien. Udført den 2 marts 1834. Original størrelse 10,3 cm x 7,0 cm.

Brev til Christian Voigt 18. marts 1834: “Hvilken Lykke for mig at Vesuv er saa uvenlig … Alt første Aften jeg kom saae jeg den røde Lava i tre Strømme, hver saa bred som Peblingesøen, slynge sig ned ad Bjerget og speile sig i den klare Bugt. – En 14 Dage efter vor Ankomst besteeg vi det … Vi kom til en heel Lavamark, der lignede en udbrændt Verden … saaledes kom vi efter … en Time… op til hvor selve Kjædelen staaer, eller rettere det sidste høie Punkt med Krateret … Grunden under os bævede, en uhyre Ildsøile steeg fra Krateret og gloende Stene faldt ned nogle Favne fra os. For nu at komme frem til Lavastrømmen maatte vi over een der for et Døgn siden havde været flydende, kun den øverste tynde Skorpe var sort men igjennem Spalterne skinnede den røde Ild; der maatte vi nu ud, dersom Skorpen var bristet havde vi sjunket i et Ildsvælg. Det brændte os saaledes under Fødderne at vore Støvler gik itu og vi kunne kun nogle faae Minutter udholde Heden og Svovldampen; foran os strømmede den blodrøde Lava som en tyk Ild-Velling der farvede Skyerne røde. – Det var et Øieblik i mit Liv jeg aldrig vil kunne glemme …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger