Historien om H.C. Andersens gravsted på Assistens Kirkegård i København

H.C. Andersens gravsted på Assistens Kirkegård i København. Foto Lars Bjørnsten

Historien om H.C. Andersens gravsted på Assistens Kirkegård i København

Gravstedet, hvor H.C. Andersen ligger begravet findes på den idylliske kirkegård Assistens kirkegård på Nørrebro midt i København. Gravstedet blev i 1872 købt af hans gode ven Edvard Collin, som var søn af Jonas Collin, som af H.C. Andersen blev betegnet som “Faderen”. Han var H.C. Andersens største velgører og sørgede bl.a. for H.C. Andersens skolegang og med at holde styr på hans økonomi.

Gravstedet, som ligger i det af kirkegården nævnte afsnit “H.C. Andersens Have” nærmere betegnet P 513 og er på 9 m2. Det blev i 1872 købt med plads til tre personer: H.C. Andersen, Edvard og Henriette Collin. I dag ligger de alle tre begravet på denne gravplads, selvom der kun er en gravsten for H.C. Andersen på stedet. Indtil 1914 stod der desuden en mindre og mere beskeden gravsten over Edvard og Henriette Collin.

Denne gravsten blev af efterkommerne flyttet fra Assistens Kirkegård til Collins familiegravsted på Frederiksberg gamle kirkegård, som ligger op af kirkegårdsmuren tæt på selve kirken. Ligene af Edvard Collin og Henriette Collin blev aldrig flyttet og deler i dag gravplads med H.C. Andersen. Måske er det er udtryk for at H.C. Andersen aldrig brød sig om at være alene og altid ønskede sig selskab… selv i døden.

Da gravstedet blev købt den 22. november 1872 var H.C. Andersens helbred begyndt at blive dårligt og han var alvorligt syg i lange perioder. Han havde mave og leversmerter i lang tid og den 12 juni var han så svækket af sygdom, at han flyttede ind hos familien Melchiors på deres landsted “Rolighed”. H. C. Andersen døde den 4. august 1875 klokken 11.05. Han blev begravet 11. august 1875 fra Frue Kirke i København.

Stenen bærer et vers fra H.C. Andersens digt “Oldingen”

– Den Sjæl, Gud i sit Billede har skabt,
Er uforkrænkelig, kan ei gaae tabt;
Vort Jordliv her er Evighedens Frø,
Vort Legem’ døer, men Sjælen kan ei døe!

Gravstedet er omgivet af et støbejernsgitter med bladrige egegrene. Gitteret skulle være fra den tid, hvor gravstedet blev købt. Egen var Jupiters træ og egeløvet symboliserer “borgerdyd”, styrke og standhaftighed, et passende symbol på et langt og besværligt venskab.

 Foto: Lars Bjørnsten Odense 2011

Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse her!