H.C. Andersens grav på Assistens Kirkegård

H.C. Andersens gravsten. Foto Lars Bjørnsten

H.C. Andersens grav på Assistens Kirkegård

H. C. Andersens kiste blev nedsat på familiens Collins gravsted på Assistens Kirkegård i København.

På H.C. Andersens grav på Assistens Kirkegård i København står i dag kun én sten, men indtil 1914 stod der også en mindesten for Edvard Collin (1808-1886) og dennes hustru, Henriette Colllin (1813-1894). Stenen blev flyttet af familien, der efterhånden var blevet træt af at høre, at Collinerne skulle have udnyttet den gode digter, hvilket de så vist aldrig gjorde.

Nu finder man ægteparrets sten på Frederiksberg kirkegård, men de hviler stadigt i denne grav. Det var et livslangt venskab, der forbandt Edvard Collin og H. C. Andersen.   Edvard var søn af den gamle Collin, manden der mere end nogen anden var skyld i, at Andersen fik en uddannelse.

Stenen bærer et vers fra H.C. Andersens digt “Oldingen”

– Den Sjæl, Gud i sit Billede har skabt,
Er uforkrænkelig, kan ei gaae tabt;
Vort Jordliv her er Evighedens Frø,
Vort Legem’ døer, men Sjælen kan ei døe!

Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse her!