H.C. Andersen papirklip: Dukketeater med danserinder

04-P280

Dukketeater med danserinder. Original størrelse 15 cm x 19 cm.

H. C. Andersen papirklip i Det Kongelige Bibliotek. Portmans samling

Sigfride Bille har meddelt i brev af 9. juli 1950: “Dette udklip af H. C. Andersen har tilhørt Grevinde Raben, f. Krogh paa Lekkende ved Præstø. Hun havde arvet det efter Frøken Charlotte E. Raben, en Søster til hendes Mand Grev Jonas Raben. H. C. Andersen kom meget paa Nysø hos Stampes, som var nære Naboer til Rabens paa Lekkende. – Min Mormor, Grevinde Raben, har i sin Tid givet mig Udklippet.” Udklippet blev i 1962 købet af Francis Edwards, Ltd. hos Sotheby, og siden videresolgt til Rosenkilde og Bagger.

Hans Christian Andersen Papirklip – Papercuts by Hans Christian Andersen – Scherenschitte von Hans Christian Andersen

Se flere H.C. Andersen papirklip her!

 Kilde: Det Kongelige Bibliotek