H.C. Andersen: San Antonio, Rom, Italien 1834

1-150

Tegning af H. C. Andersen: “Kirken og Klosteret St. Antonii i Rom.”
Sted S. Antonio, Rom, Italien.  7 februar 1834. Original størrelse 9,5 cm x 11,8 cm

Brev til Ludvig Müller den 10. februar 1834: “En meget interessant Fest har jeg ellers oplevet her, nemlig St. Antonii Velsignelse af Dyrene. Alle Heste og Æsler bleve førte til Kirken, læste over og besprængte med Vievand; i Grunden ligger der noget Smukt i, at selv Dyrene faae Deel i den christelige Velsignelse; men comisk er det dog at see et Æsel, pyntet med Silkebaand, staae og høre paa en Munk, der læser for det.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger