Tegning: Santa Maria della Concezione, Rom, Italien 1834

1-89

Tegning af H. C. Andersen  “Capuzinerkirken i Rom. 15 Jan. 1834”. Sted S. Maria della Concezione, Rom, Italien. 15 januar 1834. Original størrelse 10,3 cm x 11 cm

Dagbogen den 24. november 1833: “Var i Capucinerkirken, vi gik gjennem en skummel, kold Gang med en mørk Have udenfor, paa Væggen hang Portrætter af afdøde Munke, vi stege ned i en Gang med 6 Kapeller af Dødningehoveder, Hvirvelbeen og Skulderblade sad som Rosetter og Guirlander i Loftet. – Lysekroner af Dødningebeen og Altre af samme. I Nicherne sad hele Beenrade i Munkekapper, Munken der fulgte os saae ud som de. – Een havde en vissen Bouket i Haanden, jeg bad om en Blomst deraf og vil bringe den til Danmark.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger