ny

HCA tegning: S. Maria in Trastevere, Rom 1834

2-120

Tegning af H. C. Andersen:  “In Trastevera. 24 Januar 1834.” S. Maria in Trastevere, Rom, Italien den 24 januar 1834. Original størrelse 9,5 cm x 12 cm

Dagbogen den 24. januar 1834: “Jeg gik nu i Kirkerne i Trastevera; ved at see gjennem Gittret ind paa Kirkegaarden opdagede jeg at flere Steder var Muren af Dødningebeen og Hoveder, opstablede paa hinanden, som i Capucinerkirken.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger