Tegning: Det venetianske Pallais i Rom. Den 8 februar 34.”

1-115

Tegning af H. C. Andersen “Det venetianske Pallais i Rom. Den 8 februar 34.” Palazzo di Venezia, Rom 8 februar 1834, Italien. Størrelse 9,5 cm x 10,2 cm

Dagbogen den 8. Februar 1834: “Sovet meget slet i Nat, tusinde Ideer, Pengesorg & & forstyrrede mig, jeg er slet ikke rask i Dag. – Jeg … vandrede i Corsoen til Carneval … To smukke unge Damer med Mustaser og i Cosak Dragt bombarderede ret fra et Vindue. – En Harlequin havde en Hue paa der var ligesaa høi som han selv. – Luften var som forpestet med Kalkstøv af Confetti, det faldt ordentligt for Brystet. – Moersomt var det at see, hvorledes om Aftenen den Ene mere hvid end den den Anden kom ind i Caffe Greco og hos Lepri. – Jeg klædte mig om og gik … i … Theatret Alibert indrettet til Maskeradesal … Man kunde næsten ikke trænge sig frem; en Mængde særdeles smukke Damer saae jeg uden Maske i Characteerdragt. De maskerede vare særdeles overgivne, flere talte til mig.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger