Tegning af H.C. Andersen: “Bacchi Templet udenfor Rom den 22 Jan 1834”

1-157

Tegning af H. C. Andersen:  “Bacchi Templet udenfor Rom den 22 Jan 1834”  Bacchitemplet, Rom, Italien den 22 januar 1834. Original størrelse 10,7 cm x 9,1 cm

Dagbogen den 22. januar 1834: “Vi vare inde i et Osterie og drak Viin. Indgangen var en lang Løvhytte, Moderen sad med Barnet ved Brystet, i Huset var indmuret antikke Stumper, deriblandt et lille Apollo Hovede. Udsigten var til Caracallas Circus, Ruiner og Bjerge. Vi gik nu til Bacchus Templet og ned i Egerias Grotte, jeg tegnede den af, de Andre snøvlede saalænge og vilde tilsidst i den kjølige Aften gaae [d]en vaade Sti neden om til Porten, jeg vilde ikke og gik nu den længere, øde Omvei, vi vare komne fra, ganske ene. Lidt øm om Hjertet var jeg vel, især for at møde Bøfler.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger