Tegning af H. C. Andersen: “Opgang gjennem et Huus til St. Pietro in Vinculo den 2den Jan. 1834”

tegn-hca3

Tegning af H. C. Andersen: “Opgang gjennem et Huus til St. Pietro in Vinculo den 2den Jan. 1834” Rom. Original størrelse 9 cm x 8,6 cm

En Digters Bazar: “Rom er vistnok den eneste By, i hvilken en Fremmed uden Familie-Bekjendtskaber kan voxe fast og blive som hjemme; et stille Sind vil her kunne leve saa ensomt og afsondret, som det ønsker sig, og den meest urolige Aand vil finde Afvexlinger nok, thi her kommer ikke en Dag, uden den jo bringer noget Nyt for Øie og Tanke. Man bør leve et heelt Aar i Rom, for ret at opfatte Billedet af denne Verdens-Stad, der ved hver Aarstid faaer sin særegne Colorit. Det er ligesaa interessant at see Rom i Høst, naar de dandsende Piger komme fra Viin-Markerne, som det er interessant at see den i Carnevals-Dagene, naar de lystige Masker opfylde Gaderne. Man skal være i Rom naar Sneen ligger paa Bjergene og Skildvagten staaer paa sin Post med Ildgryde foran sig, mens de barbenede Drenge sætte Fødderne paa Isen og sige den brænder; man skal være i Rom i den glødende Solhede, naar det kjølige Vandspring om Aftenen samler de syngende Skarer om sig.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger