H.C. Andersen tegning: Monte Soratte 1834

1-170

 Monte Soratte 1834

Tegning af H. C. Andersen:  “Monte Soracte. 31 Jan 1834.” Rom, Italien. Original størrelse 7,1 cm x 9,0 cm

 Dagbogen den 31. januar 1834: “I Dag ender da denne Maaned; fra jeg var i Meislings Huus har ikke en saa undergravende Følelse behersket mig hver Morgen som i denne Tid, da var det Sønderknusende, nu er det Forbittrelse og Smerte … Sad om Formiddagen for Küchler der tegnede mit Portræt til sig selv, jeg seer mere ideal ud paa dette, Øinene er vendte mod Himlen. Gik hen at tegne Soracte af og gik nu paa Auktionen der holdtes i Thorvaldsens Gaard over en afdød Malers Efterladenskab … jeg følte mig ikke vel; Ærgrelse og Smerte pine mig … Aftenen svandt i Kneipen.”  Kilde: Odense Bys Museer

800px-Soratte01

Monte Soratte set fra Via Flaminia 2006

Monte Soratte (gammel: Soracte ) er en bjergryg i provinsen Rom , Italien . Det er en smal, isoleret kalksten højderyg med en længde på 5,5 km og seks toppe. Placeret omkring 10 km syd øst for Civita Castellana og ca 45 km nord for Rom , er det den eneste bemærkelsesværdige højderyg i Tiber dalen. Det højeste punkt er 691 m  over havets overflade.

H.C. Andersens tegninger