Titelblad: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i årene 1828 og 1829

1-fodreise-1830

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i årene 1828 og 1829 . 1. udgave udgivet den 2. januar 1829 .

I samme format og med samme tryk, som denne Subscriptionsplan, vil til Nytaar 1829, paa Forfatterens Forlag udkomme: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i årene 1828 og 1829 . Udgivet af H.C. Andersen.

Der er følgende forord. De som ikke tjende Forfatterens Skrivemaade henvises, dels til Kjøbenhavns Posten 1827 ,hvori findes ” Det Døende Barn” , dels til den flyvende post, hvori flere humoristiske Digte som: “den rædselsfulde Time; Tanker ved en ituslagen Jydepotte; Dykkerklokken o.f.a ere indrykkede. Bogen skal blive tryk paa Belinpapir, og leveret Subscribenterne, hæftet i smukt Omslag, for 1. Rbd.Sedler. Prøver af denne humorisktiske Reise, ville med det første kunne læres i Dr. Seiberg flyvende post.

1-fodreise

Udgivet af H.C. Andersen. Andet Oplag. Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i årene 1828 og 1829 . Udgiven af H.C. Andersen. Andet Oplag. Forøget af Forfatteren. Kjøbenhavn 1829. Forlagt af Universitet-Boghandler C. A. Reitzel . Trykt hos Hofbogtrykker E.A.H. Møller Raadhustræde No. 45.

 Januar 1829:  Med dedikation til Henriette Wulff fra H.C. Andersen

Til Frøken Henriette Wulff / med inderlig Høiagtelse og Hengivenhed  / Fra Forfatteren.

Du som saa ofte læste i mit Hjerte,
Hvad klogt og galt Du kunde falde paa,
som deelte søsterligt min Glæde og min Smerte,
vil ogsaa her mig allerbedst forstaa.

 Foto: Lars Bjørnsten Odense

Titelblade med udgivelser af H.C. Andersen