Andreas Munch: Ved H.C. Andersens Begravelse

“Ved H.C. Andersens Begravelse” af Andreas Munch
Velo, Hadeland, Norge

En Jordefærd er nyligen bleven holdt
I Danmarks Hovedstad med Pragt og Hæder.
Ved den blev intet hjerte koldt
Den Døde fulgtes af et Folk, som græder.
Igjennem Staden bølged Toget stolt.
Selv Landets Konge med i Følget træder
Og fremmede Gesandter der sig føie
Til Danmarks Mænd, de Ringe og de Høie.
Og Børn og Kvinder som et Blomsterhegn
Indfatte Togets Gang til alle Sider
Paa Kisten falder tusind i Krandses Regn
og mangen Taare ned i Krandsen glider.
Er denne Landesorg en Fyrstes Tegn?
Er det en Konges Ligtog. som fremskrider?
Nei. kun en Digtet de til Jorden stede –
Men denne Digter var Nationens Glæde.
O, det er trøstefuldt, i denne Tid,
Som mest den krasse Virkelighed hylder.
Som i Materien sænker al sin Id
Og kun Maskinerne med Pragt forgylder.
At see et Folk midt op i Dagens Strid,
Forstaae og hædre hvad Aanden skylder;
Den Aandens Magt. som virker i det stille
Og kvæger Alt med Poesiens Kilde.
Thi denne Digter var iblandt Faa,
Som nutildags sig holde til sin Sfære,
Og ei som Døgnprofeter vil fremgaae
Selv ledet af Partiers blinde Hære.
Som Skjønhedsidealet vogte paa
Og derfor kan for alle Tider være.
Som ikke troe at burde sig løsrive
Fra gamle Grund, der holder Alt i live.
Paa den han bygged Eventyrets Slot,
Hvis Tinder Straaler over alle Lande,
Hvis tusind Farver alle vidne godt
At just det Drømte være kan det Sande,
At Fantasiens Spil ei gjækker blot.
Men fører til de dybe Hjertets Vande.
Hans Liv var selv et Eventyr, der bragte
Os Bud fra Hjemmet, som vi eftertragte.
Hans Eventyr var og hos os som hjemme,
Og løver her paa mangen Barnemund;
Det var, som hørte vi de Alfers Stemme,
Der hviske Sagn i lyse Birkelund.
Derfor kan Norge ei den Sanger glemme
Der nylig sank i Dødens søde Blund.
Og Klokken fra hans Jordefærd med Vælde
Vil ogsaa gaae igjennem Norge Fjelde.

Velo, Hadeland, August 1875.
A. Munch

Andreas Munch er en kendt norsk digter, der levede i perioden 1811- 1884. Se mere om hans værker på Kalliope. Kilde: Illustreret Tidende 3.10.1875

Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse her!