Digt af Frederik Paludan-Muller

H.C. Andersen

Fra Hyttens Ringhed, 

men med Haabets Blik,

Lod stadig opad ham hans Genius  Stige,

Til han blev Drot i Eventyrets Rige –

Derfra til Sandhedsriget bort han gik .

Fr. P.-M.

 Frederik Paludan-Muller (1809-76 ). Kilde: Det Kongelige Bibliotek 21.12.2002

Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse her!