Salmer ved H.C.Andersens jordefærd 11.8.1875

 Salmer ved H.C.Andersens jordefærd 11.8.1875

 Salmerne:

Ved H.C. Andersens begravelse fra Vor Frue Kirke i København den 11. august 1875, blev følgende sunget: H.C. Andersen’s egen sang “Som Bladet, der fra Træet falder” og til sidst “Sov du trætte Barn, sov sødt / aldrig ængstet mer og saaret”, skrevet af Carl Ploug til H.C. Andersen’s begravelse.

Salmeblad fra H. C. Andersens begravelse 11. august 1875

Som Bladet der fra Træet falder,
Saa er mit Jordliv, ikke meer!
Jeg er beredt naar Du mig kalder,
Gud, Du som heelt mit Hjerte seer,
Veed al min Brøst, hvad i mig boer,
Og min Fortrøstning dog saa stor.

Gjør Smerten kort i min Forvandling,
Forund mig Barnets hele Mod,
Du dømme Tanke, dømme Handling
I Naade kjærlig, fadergod.
Ryst bort min Angst! kun dig jeg see!
I Jesu Navn, din Vilie skee!

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse her!