Tegning: Pontiske sumpe, Monte Circeo, Italien 1834

1-106

Tegning af H. C. Andersen med motiv fra “Landeveien over de Pontinske Sumpe; man seer Circes Ø; nu Circello.”(Pontiske sumpe, Monte Circeo, Italien) 22 marts 1834. Originale størrelse af tegning er 9,8 cm x 13,3 cm.

Dagbogen den 22. marts 1834: “Circes Ø hvor Ulyses landede hævede sig smukt bag de frodige Sumpe, hvor Hestene løbe vild omkring, Sumpfuglene dukkede ned og hvor man brændte Rørene af for at gjøde Jorden.”

Improvisatoren: “Ingen Vei kan heller være ypperligere end den, der fører over Sumpene, det er som paa en Plan, Vognen ruller hen under den uendelige lange Linde-Allee, hvis tætte Grene skygge mod de brændende Straaler. Paa begge Sider strækker sig den uendelige Slette med sit høie Græs, sine friske, grønne Sumpvæxter; Canaler krydse hinanden og suge Vandet til sig, der rundt om staaer som Damme og Søer med Siv og den bredbladede Aakande. Til Venstre, naar man kommer fra Rom, strække sig de høie Abruzzer med flere smaa Byer, der som Bjergslotte skinne med deres hvide Mure fra den graae Klippe. Til Høire den grønne Slette ned mod Havet, hvor Forbjerget Cicello hæver sig, nu landfast, fordum Circes Ø, hvor Sagnet lod Ulysses lande.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger