ny

H.C. Andersen: Porta Bosari, Verona, Italien

1-141

Tegning af H. C. Andersen  “Triumphporten i Verona”. Porta Bosari, Verona, Italien. 24 april 1834. Størrelse 11 cm x 10,3 cm

Dagbogen den 24. april 1834: “En smuk Udsigt nøde vi her over Byen. Gik til de to Triumphbuer der staae lige over Gaden. Saae Capulets Huus, hvor Romeo forelskede sig i Julie …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger