Porta S. Lorenzo, Rom, Italien 1834

1-122

Tegning af H. C. Andersen Motiv “Porta S. Lorenzo i Rom 6 Febr. 1834.” udført ved Porta S. Lorenzo, Rom, Italien den 6 februar 1834. Størrelse 9,5 cm x 6,2 cm.

Dagbogen den 11. januar 1834: “Vi gik nu ud til Kirken ST Eusebio [,] staaer der hvor Constans lod Helgenen døe Hungersdød , da den var lukket ringede jeg paa Klosterporten, en ung, venlig Jesuit (?) aabnede for os. Kirken er i den reneste Stiil, særdeles simpel men skjøn; i Loftet er ST Eusebio-Himmelfart af Mengs, eet af denne Mesters bedste Stykker, Helgenen svæver i en Glorie af Engle, een af de nærmeste er ualmindelig skjøn, det maniererte Kunstkjenderne dadle hos ham, forsvinder her for Klarhed og Harmonie. – Munken vilde ingen Penge have for at vi saae det, det stred mod hans Orden sagde han. Vi gik nu til Porta ST. Lorenzo, Vandet sprudlede ud af den gamle Vandledning der var overgroet med grønt; vi saae Ruiner af Minerva-Templet. Gik nu til Kirken ST Antonio, hvor Vægene ere overmalte med denne Helgens Historie, i hvilken Djævlene spille en stor Rolle.”

Porta Tiburtina . I løbet af sin lange historie, blev porten også kaldet eller Porta San Lorenzo, Capo de Bove og Porta Taurina.

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger