H.C. Andersen: “Possylypgrotten seet fra modsatte Side” 1834

 1-146

H. C. Andersen tegning af “Possylypgrotten seet fra modsatte Side”. Sted Posillipo, Italien den 27 februar 1834. Størrelse på tegning 13,4 cm x 8,4 cm

Blade af min Dagbog. En Spadseretour gjennem Posilip-Grotten ved Neapel: “Det var som en Vandring til Underverdenen; jeg følte mig ordentlig lidt beklemt om Hjertet, og dog maatte jeg have al min Opmærksomhed samlet. Heste og Vogne fore forbi hverandre, Folk raabte og skreeg, Kudskene smældede med deres Pidske og Pigerne sang; det var en Parodie paa Sphærernes Harmonie. Endelig var jeg paa den anden Side af Grotten; den laae som et Punkt, som et Musehul paa det store Bjerg bagved mig. Over den saae jeg nu Viinhaver og Lyststeder med høie Pinier og Palmer.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger