Posillipo-grotten, Napoli, Italien 1834

1-111

Tegning af H. C. Andersen “Gran deposito di Vini.” Posillipo-grotten, Napoli, Italien 22 februar 1834. Størrelse 11,2 cm x 9,5 cm

Dagbogen den 22. februar 1834: ” Spadserede tidligt ud til Posilip-Grotten, tæt ved ligger Virgils Grav. Grotten selv er næsten en dansk Fjerdingmiil gravet gjennem Bjerget, en heel By ligger ovenpaa. Dagen kan ikke naae fra den ene Ende til den anden, derfor er her mange Lygter, men de hænge høit og her er derfor et evigt Tusmørke, der blev drevet Gjeder med Klokker om Halsen igjennem, man var færdig at falde over dem. Min Skygge blev saa lang at jeg var nær ved at falde over den.”

Dagbogen 27. februar 1834:“Mod Aften i det deiligste Sommerveir spadserede jeg ud til Posilypgrotten og tegnede den af.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger