Tegning af H.C. Andersen “Templerne i Pestum.” 1834

pestum-templerne

Tegning af H. C. Andersen “Templerne i Pestum.”. Sted Pestum, Italien den 4 marts 1834. Størrelse 4,6 cm x 13,5 cm

Improvisatoren: “Neptunstempel laae foran os; dette, den saakaldte basilica og et Cerestempel, ere herlige, stolte Rester, der, som et Pompeji, i vor Tidsalder atter er fremsteget fra Glemsel og Nat. Under Gruus og Vildnis laae de skjulte i Aarhundreder, indtil en fremmed Maler, der søgte Studier, kom til dette Sted, og opdagede det øverste af Søilerne; deres Skjønhed tiltalte ham, han skizzerede dem, de bleve bekjendte, Gruus og Hække revet bort, og som byggede igaar staae nu de store, aabne Haller.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger