Andersen: Tiggeren ved værtshuset i Paestum 1834

1-91

Tegning udført af H. C. Andersen den 4 marts 1834 med motiv af “Tiggeren ved Vertshuset i Pestum.”. Sted Paestum, Italien. Tegningens originale størrelse er 7,6 cm x 8,5 cm.

Dagbogen 4. marts 1834: “… et daarligt Vertshuus og nogle smaae Bygninger var Alt ved Pestum … Flere Fremmede bleve siddende i deres Vogne at spise, men omringet vare vi alle af nøgne Tiggere …”

Brev til Henriette Wulff 10. marts 1834:“… – Alt er den største Vildhed; Folkene selv vare kun svøbte i brune Tepper. Tidsler og vilde Figenbuske danner et Vildnis her…”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger