H.C. Andersen: “Raadhussalen i Padua, 300 Fod lang, 100 bred, 100 høi”

1-168

Tegning af H. C. Andersen “Raadhussalen i Padua, 300 Fod lang, 100 bred, 100 høi”. Sted Padua (Padova), Italien den 19 april 1834. Størrelse 10,1 cm x 12,5 cm.

Dagbogen den 19. april 1834: “Gjennem flere Gader, alle med Buegange kom vi til Raadhuset en herlig gammel Bygning, Taget, der engang er revet af ved en Orkan er opført i Form af en Skibskjøl. Samme Form har den store Sals Hvælving den er 200 Fod høi, Væggene er smykkede med Malerier af Giotto. Livius som er født i Padua, staaer her en Statue af, han seer gyselig lærd og mager ud. En Meridian gaaer gjennem Salen[;] to ægyptiske Guder.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger