H.C. Andersen: Templerne i Paestum 1834

pestum-templer

Tegning H. C. Andersen: “To af Templerne i Pestum.” Sted Paestum, Italien, Datering 4 marts 1834. Størrelse 3,8 x 10,9 cm

Den 18 marts 1834 skriver H.C. Andersen  fra Neapel til Henriette Wulff: “… – For Alting maae De gjøre en Udflugt til Pestum, hvor De finder de 3 bedst bevarede græske Templer der existerer i Verden. De kan gjøre Touren til Pompei og derfra samme Dag til Salerno; i Pestum kan ikke overnattes, man maa og kan reise fra Salerno til Pestum og tilbage til Salerno igjen paa een Dag….”

Brev til Henriette Wulff den 10. marts 1834: ” … Vi kjørte til Pestum, hvor der fra den heroiske Oldtid endnu ligge tre græske Templer, hvoraf det ene især, er saa godt som ganske heelt. Touren kan gjøres fra Salerno og der tilbage paa een Dag og maa gjøres, da der ikke i Pestum eller paa hele Veien findes et Sted man kan overnatte. – Alt er den største Vildhed; Folkene selv vare kun svøbte i brune Tepper. Tidsler og vilde Figenbuske danner et Vildnis her, hvor de herlige, de meest skjønne Templer jeg har seet, staae under den blaae Luft, det vrimlede vrimlede med Violer, store, deilige Violer, der groede om Templerne. Af en Bonde kjøbte jeg her for 8 Skilling dansk et smukt Hoved af terra cotta, han havde fundet her. Hertz kjøbte sig ogsaa eet, men mit er smukkest ….”

Kilde: Odense Bys Museer            H.C. Andersens tegninger

800px-Paestum_-_Temple_of_Poseidon_-_Temple_of_Hera_

 Paestum , Italien – Temple of Hera og Temple of Poseidon 2008. Kilde Wikipedia