Brev fra H.C. Andersen til sin moder 1831

Brev fra H.C. Andersen til sin moder dateret 19 august 1831 og 2. september 1831

Brevet fra H.C. Andersen til sin moder Anne Marie Andersdatter , men med to datoer. H.C. Andersen har startet på det den 19. august 1831 og færdiggjort det den 2. september 1831.

Kjøbenhavn den 19 August 1831.

Kjære Moder!

Her sender jeg Dig en Ubetydelighed, mere kan jeg ikke for Øieblikket. Vil du besørge indlagte Brev til Fru Søeborg, og hilse hende fra mig. Jeg skulde have været over til Sølvbrylluppet; men jeg havde ingen Tid. Nu har jeg skrevet en ny Bog, om min Udenlandsreise, og solgt den for 150 Rblr, som jeg har sat i Sparekassen, for de mange jeg maatte give ud til at reise for. – Bogen kommer snart ud, men jeg har nu ikke noget at gjøre med den. – Du er dog ellers vel? Madam Krag er jo død! Det var en brav Kone, jeg kunde godt lide hende. – Hils Jomf. Lehmann, Starup og andre Bekjendte ret meget fra mig og glæd mig snart med et Brev. Jeg er meget vel!

Din Christian

Kjøbenhavn den 2 September

Kjære Moder!

Da jeg vilde afsende dette Brev sidst, kom der noget i Veien og da nu Penge Breve kun kan sendes engang om Ugen, faaer Du det først i Dag. Dit sidste Brev modtog jeg i Morges; og ønsker Dig Lykke og Velsignelse til Herrens Bord. Lev nu ret vel!

Din Christian.

(Tilføjelse i margenen af brevet)  Saa snart jeg kan, skal Du faae 1 Rbdlr igjen.Min Adresse, maa Du altid skrive saaledes. Candidatus Philosophiæ H.C. Andersen store Kongensgade No 33 i Kjøbenhavn . Til Skomagerenken N. Jørgensens Enke Ana Maria paa Doctors Bode i Hospitalet i Odense frit (heri 1 Rbdlr)

Kilde: sdu.dk

Læs om H.C. Andersens familie her!