Almanak juli 1838

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juli 1838
Søndag 1 I Vandet ved Stakaterne med Agerskou. Hos Hornemans
Mandag 2 Reist til Præstø; smukt Værelse, lysende St Hans Orme.
Tirsdag 3 Kjørt til Badehuus, været i Præstø. Læst Biographien.
Onsdag 4 Concert her paa Gaarden. Aaleblus.
Torsdag 5 Brsøg paa Belvue. Glemt Uret i Baaden.
Fredag 6 Morgenbadning. Vandring til Præstø. Bsøg hos Hr Schmidt paa Bekkeskov.
Lørdag 7 To Gange i Vandet. Sang til Kammerherreinde Stampe.
Søndag 8 Regn og Torden. Vandring i Skoven for at smykke Bordet. Schattenspiel an der Wand. Hennings Sjunget.
Mandag 9 Kammerherreinde Stampe reist. Skovpartie.
Tirsdag 10 Udsigt fra Møllen hiin Side Præstø. Hornemanns kommet.
Onsdag 11 I Vand 7 Herrer i Badehuste. Concert. Frøken Nox.
Torsdag 12 Skrevet Nattergalen og Spille Daasen. Høyens kommet.
Fredag 13 Ved Kjæmpegraven og inde i den.
Lørdag 14 Paa Jagt ved Møllen. Middag hos Amtmand Neergaard paa….. (Lindersvold), kjørt til ….Kirke og til Stranden. Uveir og ophold i Faxø, kjørt hjem med Høyers Klokken 3 om Natten.
Søndag 15 Slaverne har været i Hollænderskov, klapjagt paa dem. Endnu syg, som igaar været i Vandet om Middagen og siden den kolde Aften kl. 9. +
Mandag 16 Ikke saa ve. Ene hjemme mens de Andre vare paa Bellevue.
Tirsdag 17 Skyttelag i Præstø, været der to Gange.
Onsdag 18 Concert. Frøken Clasen den engelske sang bæ!
Torsdag 19 Bruns Ankomst. Chr: Wulfs. Mit slette Humeur. Scene og Forsoning med Baronessen.
Fredag 20 Forvalter Bech og jeg i Besøg i Præstø
Lørdag 21 Tour til Jungshoved. Frokost i Skoven.
Søndag 22 Var Fugleskydning i Hollænderskoven. Bal.
Mandag 23 Reist fra Nysøe med Hovmesteren Petersen. Nestved. Skjælskjør, forbi Holsteinborg til korsøer.
Tirsdag 24 Gaaet over Beltet med Dampskibet Maagen til Nyborg og kom til Odense.
Onsdag 25 Været paa Bramstrup hos Hillerups, ei vel.
Torsdag 26 Løbet omkring, mindre vel – lidenskabelig – +.
Fredag 27 Travet om i Byen til Bekjendtere.
Lørdag 28 Nu er jeg træt af at være her.
Søndag 29 Fattigret. Fremmede hos Hancks.
Mandag 30 Reist fra Odense med Baron Wedel til Nyborg, over Beltet, i Korsør Invitation af Commandanten, med Frøknerne Hemmert til Slagelse hvor Lieutenant Dreir tilbød mig Plads til Sorø. Alle Værelser optagne i Vertshuset, Natten tilbragt paa en Stol i Krostuen.
Tirsdag 31 Næsten sovet hele Dagen