H.C. Andersen: Almanak juni 1838

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juni 1838
Fredag 1 Syg. Fik 50 Species i Zahlkassen. T. Raad mod min Sygelighed. Bedre om Aftenen seet Maria og Stykkerne ud.
Lørdag 2 Været med Fru Bugel på Frederiksberg; var hos Rantzau Breitenburg og ved Lotte Phisters Grav. Vel.
Søndag 3 Faaet mit Brev fra Finantserne. Ikke vel, kjørt i Bad, besøgt Hauch. Været hjemme hele Eftermid og Aften.
Mandag 4 Ikke vel, men ved at matte staae i Kongens Forgemak bedre. Takket Kongen. Fru Bügel bad mig tage en Kone hun vilde give mig 300 Aarlig.
Tirsdag 5 Georg Onil fra Lissabon er her, vi mødtes. Vel. Spiist med 0Neil og Weyse hos Wulff. Seet Kean. Brev fra Jenssen.
Onsdag 6 Med Collin i Taarbeck, en behagelig Dag. (Puls).
Torsdag 7 Koldt. Et Halsbind og Tørklæde af Fru Bügel. Brødrene Müllers Koncert i Studenterforeningen. Gik tidlig bort.
Fredag 8 Sletveir. Begyndt paa Gaaseurten. Vrøvl med Holst i Verschwender. Sendt Brev med ONeil til Sverrig.
Lørdag 9 Mindre vel. Med Dampskibet til Helsingør, i Hotel Øresund.
Søndag 10 Hos Boyes. Blev første Gang barberet. Meislings. hjem med Dampskibet. Paa Søen mat; vel nu er jeg hjemme.
Mandag 11 Følt mig ilde, jeg fortvivler, bliver gal. Lidenskab.
Tirsdag 12 Meget vel. Deiligt Veir.
Onsdag 13 Besøf af Dr Svedbom. Varmt. rask. Brev fra Jette H. Om Aftenen mindre vel.
Torsdag 14 Første Gang i Strømbad iaar. Mageløs vel. Øehlenslæger læst for mig: de tre Tegn i Skoven.
Fredag 15 Ikke saa vel, som igaar, før jeg igjen var i Vandet.
Lørdag 16 Regn. Daarlig Mave, ei i Vandet. Læst Jacob Ærlig, om Formiddagen seet Prøven paa Alpekongen.
Søndag 17 Efter Vandet ikke saa vel. Meget Lidenskab og Kamp.
Mandag 18 Brev fra Jette Wulff. Alpekongen og Menneskefjenden 1ste Gang. Fik Parterret. Erholdt 4 exemplarer af Nur ein Geiger.
Tirsdag 19 Svindel og irritabel, fortvivlet derover +.
Onsdag 20 Formiddag endnu lidt svimmel. Første Gang i Vand paa Holmen. Bedre hos Ørsteds, saae Experimenter. +.
Torsdag 21 Syg. regn. Spiist med Fru Bügel i Bellevue. Kjørt til Drevsens i Thorbeck. Syg endnu mere om Aftenen og ei i Theatret.
Fredag 22 Meget daarlig hele Formiddagen. Eftermid: bedre +.
Lørdag 23 Samme Mathed. Skrevet paa Tinsoldaten.
Søndag 24 Formiddag syg, Eftermiddag bedre. Læst Brentanos Märchen.
Mandag 25 I Vandet, syg. I Skovshoved Dyrehaven og Taarbæk. Brevdrager. Fortvivlet mat. +
Tirsdag 26 Næsten gal af Irritabilitet, fortvivlet. Gud være Tak saa vel føler jeg mig efter Badet. Rygtet gaar at den rusiske Keiser er ombord på Dampsk: Herkules.
Onsdag 27 Maria Uredelighed. Spiist i klampenborg, kjørt i Dyrehaven. Om Aftenen i Theatret hvor Storførsten var. Han kom 1 3/4 hertil. Jeg er mageløs vel.
Torsdag 28 Mindre rask, Badningen hjalp. Storførsten syg.
Fredag 29 Storførsten syg, derfor ei Maneuvre. Meget vel. En Ødeland gaaer ikke.
Lørdag 30 Med Fru Bügel paa klampenborg, Lyngby og Fredriksdal. Storførsten vedbliver at være syg, imorgen, uden ham, stor Revu.