Almanak maj 1838

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Maj 1838
Tirsdag 1 Koldt, talt med Drevsen om Udødelighed. Kun 5 Grader i Sol.
Onsdag 2 Første Gang drukket Pyrmonter Vand og gaaet ½ Time derpaa. Forud fortvivlet slet; siden ualmindelig Vel, det er blevet 23 Grader i Solen, 13 i Skygge, havde nægtet mig til Ørsteds; spadseret meget. (Puls).
Torsdag 3 Deiligt Veir, i Morgenstunden rask, første Udflugt afkræftet siden meget vel. Første og Page noget daarligt Jomf Nielsens Debut.
Fredag 4 Forunderlig bedre, er det Vandet eller Varmen?
Lørdag 5 Spadseret næsten hele Dagen i smukt Veir. Udstillingen.
Søndag 6 Meget hedt. Middag hos Saabys.
Mandag 7 Opdaget at jeg har Orm. Læst i Fichte.
Tirsdag 8 Flugten til Sprogø udpebet.
Onsdag 9 Sneeveir. Min sundhed synes at tiltage.
Torsdag 10 Kun 4 Grader. Meget koldt. Skrevet til Thorvaldsen og Kückler. læst Thorvaldsens Testament.
Fredag 11 Koldt. – Været hjemme hele Aftenen.
Lørdag 12 Meget koldt. Brev fra Atterbom.
Søndag 13 Endt: Der Verschwender, uagtet det kolde Veir rask.
Mandag 14 Hartmanns Fødselsdag.
Tirsdag 15 Læst Snarlyyaw ud.
Onsdag 16 Rimfrost; i Dag og igaar ikke følt mig saa vel som tidligere. Det er ogsaa hundekoldt. (+).
Torsdag 17 Koldt Veir, i Theatret hele Aftenen.
Fredag 18 Veiret slethed mærker jeg paa mit Befindende.
Lørdag 19 Koldt. Middag hos Grev Holcks. Klok: 6 iaften Prindsessen formælet. Illumination.
Søndag 20 Koldt, ikke rask. Middag hos Saabys. – (+).
Mandag 21 Mildere Veir og derfor bedre. Brev fra Heiberg.
Tirsdag 22 Ikke ganske vel. Hele Aftenen i Theatret.
Onsdag 23 Ørsteds elskværdige, jeg ret vel; Had til lille Jacop.
Torsdag 24 Smuk Morgen, siden koldt og graat, ikke vel; tog Feil og gik til Wulffs at spise, istedetfor imorgen, ( Fru Bügel ventede) jeg var med Wulffs hos Koks. Aftenen smuk, spadseret med Drevsen i bothanisk Have.
Fredag 25 Smukt Veir; spadseret hele Dagen. Brev fra Jette. Første Forestilling af Jødinden; Jomf: Lichtensteins Debut. Har hun Aand og Hjerte, som hun er paa Scenen i Sang og Natur, da vilde jeg have hende til Kone.
Lørdag 26 Saa uendelig afkræftet ( men ei Syg) fra igaar. Iaften kom Trap og sagde mig at Kongen havde tilstaaet mig aarlig 200 Species; Gud være takket!
Søndag 27 Taaleligt Befindende. Iaftes var Udstilling i Foreningen +.
Mandag 28 Hele Aftenen til Jødinden, taalelig vel.
Tirsdag 29 Meget ilde hos Mini. Kjørt med Fru Bügel til Charlottenlund, ikke vel. Ida Holstein. Mismod over mit Ildebefindende.
Onsdag 30 Ikke vel. I Søbad, lidt bedre. Læst Keilhaus Spitsbergen.
Torsdag 31 hos Moltke. Noget Ildebefindende. Mismod herover.