Almanak april 1838

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1838
Søndag 1 Været ( med Emil) anden Gang i rusisk Bad. Aftenen hos Professor Thiele, gik hjem Klokken 11 meget træt.
Mandag 2 En Brystnaal fra Fru Bügel. Present af Louise, Ingebor, Jette og Fru Lessøe. Sneeveir, ikke rask. Var på Charlottenborg, som ei aabnes før Onsdag, mit Potræt der. Theatret Olaf den Hellige, men var der ei.
Tirsdag 3 Solskin, Isen saves op i Havnen. Brev og en Tavle fra Jette Hanck. Bog af H.P. Holst. Mesinafarer kommet ind i Havnen. Besøg om Aftenen af CH: Voigt.
Onsdag 4 Stod Fader til Wulle, som fik Navn Ingeborg Mimi, følt mig usædvanligt vel.
Torsdag 5 Paa Udstillinge. Idag er udkommen Stimmen der Barden hvori er en stor Deel af mine Digte med Biographi. (+) Prindsesse Caroline og Ferdinant standset mig på Gaden og talt med mig. I Selskab med Øehlenschlæger.
Fredag 6 Herts: Flugten til Sprogø, saa kjedelig at jeg ei saae den ud. Den er udhysset.
Lørdag 7 Min Ansøgning er kommet til Moltke, Kongen godt stemt, er der kun Penge; han vil tale med Collin.
Søndag 8 Storm og Snee holdt mig hjemmet, klinet mine italienske Skizzer på couleurt Papir (+).
Mandag 9 Inviteret til Bournonvilles men ikke været der.
Tirsdag 10 Ildebefindende. Skrevet til Lessøe og på Kaloskerne (+).
Onsdag 11 Var syg til Ørsteds og saa mat hjem at Maleren Th: Wegner maatte følge; ængstelig; drikker Porter
Torsdag 12 Matheden vedbliver; det er Nervesvaghed.
Fredag 13 Faaet Valeriana ɔ: Baldrian. En heel Liden at komme ud til Wulffs. Faaet Renegaten af Ingeman.
Lørdag 14 Afkræftelsen mærkelig stærk.
Søndag 15 Drukket Madera med China og spadseret i bothanisk Have. Kjørt til Prøve paa Vesterbro og gaaet hjem.
Mandag 16 Madera synes at styrke. Middags Selskab hos Eduard.
Tirsdag 17 Matheden vedvarer. Kaloskerne heelt ren skrevet.
Onsdag 18 Daarlig. Spillet den Liberale Charlatanismen til Indtægt for Thorvaldsens Museum. Følt mig bedre. I Conserversations Lexikon Aal bis andersen (+).
Torsdag 19 Meget bedre! solgt Reitzel Kaloskerne for 40 Rdlr. Emil Hornemanns Geburtsdag.
Fredag 20 Tøsnee, mindre vel ( tænkt paa Dramaet Mulatten) (+)
Lørdag 21 Tø-Snee. Begyndt paa mit Ungdoms Liv til Jenssen.
Søndag 22 Lidt angrebet. Paa Udstillingen.
Mandag 23 Kjørt til Søebad og gaaet hjem. Været vel.
Tirsdag 24 Smukt Veir, ret vel; skrevet paa Biographien.
Onsdag 25 Skrevet paa Biographien. Været hos Ørsteds (+).
Torsdag 26 Ypperligt Humeur, Velbefindende. Endt Biographien.
Fredag 27 Været i Søebad, skrax ikke vel, siden rsk. Tøsnee. (+).
Lørdag 28 Koldt, slet Veir. Begyndt paa Mulatten. Skrevet til Jette Hanck. Marmier slaaet op med Maria.
Søndag 29 Ikke vel, holdt mig hjemme, Mad fra Fru Bygel. Sneeveir.
Mandag 30 Snee i den bothaniske Have meget høit. Koldt Veir. Seet tre Acter af Tempelherren. Skrevet til Jette Hanck.